ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. อลิสา จิรการพงษ์

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Internal Medicine :

SAT

18 ส.ค.

SUN

19 ส.ค.

MON

20 ส.ค.

TUE

21 ส.ค.

WED

22 ส.ค.

THU

23 ส.ค.

FRI

24 ส.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888