ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. อรินทยา พรหมินธิกุล

Specialties : อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์

Sub Specialties : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Education

  • Cardiology : Chiang Mai University
  • Internal Medicine : Prince of Songkla University 1997

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888