ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. สรรทิพย์ ศรีสุวรรณ

ความเชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาวินิจฉัย

ความเชี่ยวชาญรอง : ภาพวินิจฉัยชั้นสูง

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Diagnostic Radiology : Mahidol University Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
  • Advanced Diagnostic Body Imaging : Mahidol University Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
  • Observational Fellowships in Body Imaging : Mallinckrodt Institute of Radiology, Washington University in St.Louis
  • Observstional Felowships in Abdominal and Genitourinary Imaging : Mallinckrodt Institute of Radiology, Washington University in St.Louis

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888