ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. สมลักษณ์ นิลวรานนท์

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Internal Medicine : Ramathibodi Hospital
  • Cardiology : Ramathibodi Hospital
  • Interventional Cardiology : Chiang Mai University 2016

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888