ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์นิวเคลียร์

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Nuclear Medicine : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888