ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. วรพร ชัยกิจมงคล

ความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา

ความเชี่ยวชาญรอง : จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Opthalmology : Chiangmai University 2009
  • Ratina & Vitreous : Chiangmai University 2010
  • Clinical Research Fellowship in Medical Retina& Visual Neurophysiology : Retina Division,Wilmer Eye Institute,Johns Hopkins University School of Medicine ,USA

WED

13 ธ.ค.

THU

14 ธ.ค.

FRI

15 ธ.ค.

SAT

16 ธ.ค.

SUN

17 ธ.ค.

MON

18 ธ.ค.

TUE

19 ธ.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888