ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. วรผกา มโนสร้อย

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

WED

13 ธ.ค.

THU

14 ธ.ค.

FRI

15 ธ.ค.

SAT

16 ธ.ค.

SUN

17 ธ.ค.

MON

18 ธ.ค.

TUE

19 ธ.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888