ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. วรกมล ติยะประเสริฐกุล

Specialty : วิสัญญีวิทยา

Sub Specialty : การบำบัดความปวด

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Chronic Pain : McGill University
  • Anesthesiology : Chiangmai University 2009

FRI

23 ก.พ.

SAT

24 ก.พ.

SUN

25 ก.พ.

MON

26 ก.พ.

TUE

27 ก.พ.

WED

28 ก.พ.

THU

01 มี.ค.

23 Feb

แผนกอายุรกรรม

09:00 - 10:0010:00 - 11:00
This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888