ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. วรกมล ติยะประเสริฐกุล

Specialty : วิสัญญีวิทยา

Sub Specialty : การบำบัดความปวด

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Chronic Pain : McGill University
  • Anesthesiology : Chiangmai University 2009

WED

25 เม.ย.

THU

26 เม.ย.

FRI

27 เม.ย.

SAT

28 เม.ย.

SUN

29 เม.ย.

MON

30 เม.ย.

TUE

01 พ.ค.

27 Apr

แผนกอายุรกรรม

09:00 - 10:0010:00 - 11:00
This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888