ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. วรกมล ติยะประเสริฐกุล

ความเชี่ยวชาญ : วิสัญญีวิทยา

ความเชี่ยวชาญรอง : การบำบัดความปวด

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Chronic Pain : McGill University
  • Anesthesiology : Chiangmai University 2009

THU

14 ธ.ค.

FRI

15 ธ.ค.

SAT

16 ธ.ค.

SUN

17 ธ.ค.

MON

18 ธ.ค.

TUE

19 ธ.ค.

WED

20 ธ.ค.

14 Dec

แผนกอายุรกรรม

16:00 - 17:0017:00 - 18:00
This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888