ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ลัดดาวัลย์ เมธากิจตระกูล

Specialty : จักษุวิทยา

Sub Specialty : จักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Oculoplastic : Chiang Mai University 2017
  • Ophthalmology : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888