ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. รำไพพรรณ ชาติสุทธิ

ความเชี่ยวชาญ : วิสัญญีวิทยา

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai, German

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Anesthesiology : Chulalongkorn Hospital

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888