ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. มาลัย มุตตารักษ์

ความเชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาทั่วไป 

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Radiology : มหาวิทยาลัยมหิดล 1981

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888