ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • surgery : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2005
  • Plastic Surgery : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2007

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888