ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. พรรณนิภา สุวรรณสม

Specialties : อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์

Sub Specialties : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Interventional Cardiology : Chiang Mai University
  • Internal Medicine : Chiang Mai University
  • Cardiology : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888