ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. พรพิมล นาคพงศ์พันธุ์

ความเชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2008

THU

14 ธ.ค.

FRI

15 ธ.ค.

SAT

16 ธ.ค.

SUN

17 ธ.ค.

MON

18 ธ.ค.

TUE

19 ธ.ค.

WED

20 ธ.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888