ชำนาญพิเศษ:

  • กุมารเวชศาสตร์

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2553กุมารเวชศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2547ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย