ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ปัทมา โกมุทบุตร

Specialty : ประสาทวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


การศึกษาอื่นๆ Flinders University,
ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Family Medicine : Chiang Mai University
  • Neurology : Chiang Mai University

FRI

23 ก.พ.

SAT

24 ก.พ.

SUN

25 ก.พ.

MON

26 ก.พ.

TUE

27 ก.พ.

WED

28 ก.พ.

THU

01 มี.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888