ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ปัทมา โกมุทบุตร

ความเชี่ยวชาญ : ประสาทวิทยา

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
การศึกษาอื่นๆ Flinders University,
ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Family Medicine : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • Neurology : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

THU

14 ธ.ค.

FRI

15 ธ.ค.

SAT

16 ธ.ค.

SUN

17 ธ.ค.

MON

18 ธ.ค.

TUE

19 ธ.ค.

WED

20 ธ.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888