ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ประภาวรรณ เมธาเกษร

ความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
-

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง -

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888