ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. บุญสม ชัยมงคล

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ครอบครัว, อายุรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : อายุรศาสตร์โรคเลือด

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Hemato Oncology : Fitzgerald Mercy Catholic Medical Center affiliated with Jefferson University

WED

13 ธ.ค.

THU

14 ธ.ค.

FRI

15 ธ.ค.

SAT

16 ธ.ค.

SUN

17 ธ.ค.

MON

18 ธ.ค.

TUE

19 ธ.ค.

14 Dec

แผนกอายุรกรรม

10:00 - 11:0011:00 - 12:00
15 Dec

แผนกอายุรกรรม

10:00 - 11:0011:00 - 12:00
This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888