ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. นิษฐา เขียนประสิทธิ์

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Internal Medicine : Chiang Mai University
  • Infectious Disease : Chiang Mai University

SUN

25 ก.พ.

MON

26 ก.พ.

TUE

27 ก.พ.

WED

28 ก.พ.

THU

01 มี.ค.

FRI

02 มี.ค.

SAT

03 มี.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888