ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. นิษฐา เขียนประสิทธิ์

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Internal Medicine : Chiang Mai University
  • Infectious Disease : Chiang Mai University

THU

26 เม.ย.

FRI

27 เม.ย.

SAT

28 เม.ย.

SUN

29 เม.ย.

MON

30 เม.ย.

TUE

01 พ.ค.

WED

02 พ.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888