ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. นันทพร ตียพันธ์

ความเชี่ยวชาญ : ประสาทวิทยา, ประสาทวิทยา, ประสาทวิทยา

ความเชี่ยวชาญรอง : โรคลมชัก, อายุรกรรมระบบประสาทและกล้ามเนื้อ, ความผิดปกติจากการหลับ

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Neurology : Siriraj Hospital
  • Epilepsy, Movement Disorders, Neuromuscular : The New York–Presbyterian Hospital, Columbia University
  • Sleep Laboratory : Cleveland Clinic Educational Foundation

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888