ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ดารกุล พรศรีนิยม

ความเชี่ยวชาญ : ประสาทวิทยา

ความเชี่ยวชาญรอง : ความผิดปกติจากการหลับ

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Neurology : Siriraj Hospital
  • Neurology : WakeForest University School of Medicine
  • Sleep Medicine : Cleveland Clinic Educational Foundation 2010

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888