ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ณิรัชดา ทรัพย์อนันต์

ความเชี่ยวชาญ : ประสาทวิทยา

ความเชี่ยวชาญรอง : โรคลมชัก

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Sleep Medicine : Cleveland Clinic Education Foundation
  • Epilepsy and Clinical Neurophysiology : Case Western Reserve University & University Hospital Case Medical Center

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888