ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ณัฐรุจี วิวรรธนดิฐกุล

Specialty : กุมารเวชศาสตร์

Sub Specialty : กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Pediatrics : Chiang Mai University
  • Pediatric Neurology : Ramathibodi Hospital, Mahidol University

FRI

23 ก.พ.

SAT

24 ก.พ.

SUN

25 ก.พ.

MON

26 ก.พ.

TUE

27 ก.พ.

WED

28 ก.พ.

THU

01 มี.ค.

23 Feb

แผนกกุมารเวช

17:00 - 18:0018:00 - 19:0019:00 - 20:00
25 Feb

แผนกกุมารเวช

12:00 - 13:0013:00 - 14:0014:00 - 15:0015:00 - 16:0016:00 - 17:00
This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888