ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ณัฐรุจี วิวรรธนดิฐกุล

ความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • กุมารเวชศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • กุมารประสาทวิทยา : โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

THU

14 ธ.ค.

FRI

15 ธ.ค.

SAT

16 ธ.ค.

SUN

17 ธ.ค.

MON

18 ธ.ค.

TUE

19 ธ.ค.

WED

20 ธ.ค.

15 Dec

แผนกกุมารเวช

17:00 - 18:0018:00 - 19:0019:00 - 20:00
17 Dec

แผนกกุมารเวช

12:00 - 13:0013:00 - 14:0014:00 - 15:0015:00 - 16:0016:00 - 17:00
This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888