ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ณราวิตรี ถี่ถ้วน

ความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Pediatrics : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2009
  • Neonatal-Perinatal Medicine : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2012

THU

14 ธ.ค.

FRI

15 ธ.ค.

SAT

16 ธ.ค.

SUN

17 ธ.ค.

MON

18 ธ.ค.

TUE

19 ธ.ค.

WED

20 ธ.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888