ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ฉัตรอรุณ ริมสุขเจริญชัย

Specialty : ศัลยศาสตร์

Sub Specialty : ศัลยศาสตร์ทรวงอก

Languages : English, Thai


ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • ศัลยศาสตร์ : แพทยสภา 2011
  • ศัลยศาสตร์ทรวงอก : แพทยสภา

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888