ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ฉัตรอรุณ ริมสุขเจริญชัย

Specialty : ศัลยศาสตร์

Sub Specialty : ศัลยศาสตร์ทรวงอก

Languages : English, Thai


ปริญญาโท แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Surgery : Chiang Mai University 2011
  • Thoracic Surgery : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888