ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. จุฬาลักษณ์ ตั้งมั่นคงวรกูล

ความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา

ความเชี่ยวชาญรอง : โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ  

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Cornea and Refractive surgery : University of Erlangen-Nuremberg 2015
  • ภาควิชาจักษุวิทยา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • อนุสาขาจักษุวิทยากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2012
  • Cornea-External Ocular Disease and Refractive Surgery Research : UCLA Stein Eye Intitute

WED

13 ธ.ค.

THU

14 ธ.ค.

FRI

15 ธ.ค.

SAT

16 ธ.ค.

SUN

17 ธ.ค.

MON

18 ธ.ค.

TUE

19 ธ.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888