ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. จุฬาลักษณ์ ตั้งมั่นคงวรกูล

Specialty : จักษุวิทยา

Sub Specialty : โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ  

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Cornea and Refractive surgery : University of Erlangen-Nuremberg 2015
  • Ophthalmology : Chiang Mai University
  • Cornea & refractive surgery : Chulalongkorn University 2012
  • Cornea-External Ocular Disease and Refractive Surgery Research : UCLA Stein Eye Intitute

SUN

25 ก.พ.

MON

26 ก.พ.

TUE

27 ก.พ.

WED

28 ก.พ.

THU

01 มี.ค.

FRI

02 มี.ค.

SAT

03 มี.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888