ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ขวัญหทัย แก้วปู่วัด

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Internal medicine : Mary Imogene Bassett Hospital
  • Infectious Diseases : The University of Texas Health Science Center at Houston Medical School

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888