ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. กุลวดี เหล่าสกุล

Specialty : ตจวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล,
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Education

  • Dermatology : Chiang Mai University

FRI

23 ก.พ.

SAT

24 ก.พ.

SUN

25 ก.พ.

MON

26 ก.พ.

TUE

27 ก.พ.

WED

28 ก.พ.

THU

01 มี.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888