ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. กรองกาญจน์ สุธรรม

Specialty : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Emergency Medicine : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888