ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ผศ.นพ. อติคุณ ลิ้มสุคนธ์

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : เวชบำบัดวิกฤต, อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Internal Medicine : Mt Sinai School of Medicine 2003
  • Pulmonary critical care medicine : University of California, Los Angeles
  • Pulmonary disease and critical care medicine : Cedars-Sinai Medical Center

WED

13 ธ.ค.

THU

14 ธ.ค.

FRI

15 ธ.ค.

SAT

16 ธ.ค.

SUN

17 ธ.ค.

MON

18 ธ.ค.

TUE

19 ธ.ค.

13 Dec

แผนกอายุรกรรม

17:00 - 18:0018:00 - 19:0019:00 - 20:00
18 Dec

แผนกอายุรกรรม

17:00 - 18:0018:00 - 19:0019:00 - 20:00
This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888