ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ผศ.นพ. วีระชัย นาวารวงศ์

Specialty : ศัลยศาสตร์ทรวงอก

Sub Specialty : ศัลยศาสตร์หัวใจ และทรวงอก

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • General Surgery : The Mount Sinai Hospital
  • Cardiovascular Surgery : Baylor University
  • Thoracic Surgery : University of Missouri–Columbia

MON

28 พ.ค.

TUE

29 พ.ค.

WED

30 พ.ค.

THU

31 พ.ค.

FRI

01 มิ.ย.

SAT

02 มิ.ย.

SUN

03 มิ.ย.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888