ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ผศ.นพ. วิรัช เจริญเอี่ยม

Specialty : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

Sub Specialty : มะเร็งวิทยานรีเวช

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Obstetrics and Gynecology : Vanderbilt University Hospital

MON

19 ก.พ.

TUE

20 ก.พ.

WED

21 ก.พ.

THU

22 ก.พ.

FRI

23 ก.พ.

SAT

24 ก.พ.

SUN

25 ก.พ.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888