ชำนาญพิเศษ:

  • ศัลยศาสตร์

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2524ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2520ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย