ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ผศ.นพ. ฉลอง ชีวเกรียงไกร

Specialty : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

Sub Specialty : มะเร็งวิทยานรีเวช

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Obstetrics and Gynecology : Chiang Mai University
  • Gynecologic Oncology : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888