ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ผศ.ทพ. ยสนันท์ จันทรเวคิน

Specialties : ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, ทันตกรรม

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางทันตแพทย์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(ท.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ปริญญาเอก ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Education

  • Oral and Maxillofacial Surgery : Chulalongkorn University
  • Oral & Maxillofacial Surgery : The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888