ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย

Specialties : นิติเวชศาสตร์, อายุรศาสตร์

Sub Specialty : เภสัชวิทยาคลินิกและพิษวิทยา

Language : -


ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Internal Medicine : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888