ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. โชคสุพรรณ ดีวิจิตร

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญรอง : การผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม

ภาษา : Thai, English

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Orthopaedic Surgery : Chiang Mai University 1997
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพข้อสะโพกและหัวเข่า : Chiang Mai University

WED

13 ธ.ค.

THU

14 ธ.ค.

FRI

15 ธ.ค.

SAT

16 ธ.ค.

SUN

17 ธ.ค.

MON

18 ธ.ค.

TUE

19 ธ.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888