ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. เจษฎา สิงห์เวชสกุล

Specialty : ศัลยศาสตร์

Sub Specialty : กุมารศัลยศาสตร์

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • ศัลยศาสตร์ : แพทยสภา 1992
  • กุมารศัลยศาสตร์ : แพทยสภา 1994
  • เวชศาสตร์ครอบครัว : แพทยสภา

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888