ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน

ความเชี่ยวชาญ : ประสาทศัลยศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง -

THU

14 ธ.ค.

FRI

15 ธ.ค.

SAT

16 ธ.ค.

SUN

17 ธ.ค.

MON

18 ธ.ค.

TUE

19 ธ.ค.

WED

20 ธ.ค.

16 Dec

ศัลยกรรม

10:00 - 11:0011:00 - 12:00
This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888