ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. อภิญพัฒน์ คงประยูร

ความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • จักษุวิทยา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • Retina & Vitreous : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

WED

13 ธ.ค.

THU

14 ธ.ค.

FRI

15 ธ.ค.

SAT

16 ธ.ค.

SUN

17 ธ.ค.

MON

18 ธ.ค.

TUE

19 ธ.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888