ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. อภิญพัฒน์ คงประยูร

Specialty : จักษุวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Education

  • Ophthalmology : Khon Kaen University
  • Retina & Vitreous : Khon Kaen University

THU

26 เม.ย.

FRI

27 เม.ย.

SAT

28 เม.ย.

SUN

29 เม.ย.

MON

30 เม.ย.

TUE

01 พ.ค.

WED

02 พ.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888