ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. อนุพงษ์ เลาหพูนรังษี

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญรอง : ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Orthopedic : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1992

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888