ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. อธิวัฒน์ สุนทรพันธ์

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์, ประสาทวิทยา

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Internal Medicine : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2012
  • Neurology : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2014

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888