ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สุทร บวรรัตนเวช

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญรอง : ศัลยศาสตร์ตกแต่งข้อ, ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888