ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สุทธิภาศ พงศ์มณี

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล

Education

  • Orthopedic : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2009
  • Spinal Surgery : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888