ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สิทธิผล ชินพงศ์

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

Languages : English, English, Thai, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. ) Cebu Doctors College of Medicine,
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Education

  • Endocrinology and Metabolism : University of California at San Diego (UCSD) 2002

WED

25 เม.ย.

THU

26 เม.ย.

FRI

27 เม.ย.

SAT

28 เม.ย.

SUN

29 เม.ย.

MON

30 เม.ย.

TUE

01 พ.ค.

25 Apr

แผนกอายุรกรรม

10:00 - 11:0011:00 - 12:0012:00 - 13:0013:00 - 14:00
26 Apr

แผนกอายุรกรรม

10:00 - 11:0011:00 - 12:0012:00 - 13:0013:00 - 14:00
This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888