ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สิทธิผล ชินพงศ์

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

Languages : English, English, Thai, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ Cebu Doctors College of Medicine,
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Education

  • Endocrinology and Metabolism : University of California at San Diego (UCSD) 2002

FRI

23 ก.พ.

SAT

24 ก.พ.

SUN

25 ก.พ.

MON

26 ก.พ.

TUE

27 ก.พ.

WED

28 ก.พ.

THU

01 มี.ค.

27 Feb

แผนกอายุรกรรม

10:00 - 11:0011:00 - 12:0012:00 - 13:0013:00 - 14:00
28 Feb

แผนกอายุรกรรม

10:00 - 11:0011:00 - 12:0012:00 - 13:0013:00 - 14:00
This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888