ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สิทธิผล ชินพงศ์

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ภาษา : English, English, Thai, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ Cebu Doctors College of Medicine,
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Endocrinology and Metabolism : University of California at San Diego (UCSD) 2002

THU

14 ธ.ค.

FRI

15 ธ.ค.

SAT

16 ธ.ค.

SUN

17 ธ.ค.

MON

18 ธ.ค.

TUE

19 ธ.ค.

WED

20 ธ.ค.

14 Dec

แผนกอายุรกรรม

10:00 - 11:0011:00 - 12:0012:00 - 13:0013:00 - 14:00
18 Dec

แผนกอายุรกรรม

10:00 - 11:0011:00 - 12:0012:00 - 13:0013:00 - 14:00
19 Dec

แผนกอายุรกรรม

10:00 - 11:0011:00 - 12:0012:00 - 13:0013:00 - 14:00
20 Dec

แผนกอายุรกรรม

10:00 - 11:0011:00 - 12:0012:00 - 13:0013:00 - 14:00
This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888