ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สิทธิชัย เหลืองกิตติก้อง

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Education

  • Orthopedic surgery : Mahidol University
  • Spine Surgery : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888