ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สารนาถ ออรพินท์

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • surgery : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2011
  • vascular Surgery : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2013

WED

13 ธ.ค.

THU

14 ธ.ค.

FRI

15 ธ.ค.

SAT

16 ธ.ค.

SUN

17 ธ.ค.

MON

18 ธ.ค.

TUE

19 ธ.ค.

16 Dec

ศัลยกรรม

13:00 - 14:0014:00 - 15:00
This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888