ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สรุจ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป : ศิริราชพยาบาล
  • แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง : ศิริราชพยาบาล

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888