ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สมเจริญ แซ่เต็ง

Specialty : ศัลยศาสตร์

Sub Specialty : ศัลยศาสตร์ทรวงอก

Language : -


ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education -

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888