ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สมพงษ์ ตรึงธวัชชัย

Specialty : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Obstertrics and Gynaecology : Chiang Mai University 1999

SUN

25 ก.พ.

MON

26 ก.พ.

TUE

27 ก.พ.

WED

28 ก.พ.

THU

01 มี.ค.

FRI

02 มี.ค.

SAT

03 มี.ค.

28 Feb

ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพเชียงใหม่

08:30 - 09:3009:30 - 10:3010:30 - 11:3011:30 - 12:3012:30 - 13:3013:30 - 14:3014:30 - 15:3015:30 - 16:30
This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888