ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สมพงษ์ ตรึงธวัชชัย

Specialty : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Obstertrics and Gynaecology : Chiang Mai University 1999

WED

25 เม.ย.

THU

26 เม.ย.

FRI

27 เม.ย.

SAT

28 เม.ย.

SUN

29 เม.ย.

MON

30 เม.ย.

TUE

01 พ.ค.

30 Apr

ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพเชียงใหม่

08:30 - 09:3009:30 - 10:3010:30 - 11:3011:30 - 12:3012:30 - 13:3013:30 - 14:3014:30 - 15:3015:30 - 16:30
This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888